Andre tjenester

Andre tjenester

Noryachts kan også bistå med frakt, skipsregistrering, samt import og kjøp av båt.

Frakt

Noryachts tilbyr frakt av båter i alle størrelser. Vi kan kjøre båten for deg eller med deg på vannet, eller få en av våre samarbeidspartnere til å frakte båten på veien. Ta kontakt for priser og mer informasjon.

Import og/eller kjøp av båt

Om du skal kjøpe ny eller brukt båt fra Norge eller utlandet kan prosessen være utfordrende selv for erfarne båtfolk. Noryachts kan bistå med import, befaring, forhandling og kjøp. Vi har lang erfaring med kjøp og salg av båter i alle størrelser, og tilgang på advokat hjelp som har dette som sitt spesialfelt.

Skipsregistrering

Fritidsbåter fra 7 til 15 meter er frivillig å registrere i sjøfartdirektoratets NOR register, men fordelene er mange. Dette er et rettsvernregister på lik linje med tinglysningen av fast eiendom, og det gjør finansieringen enklere da det kan tas frivillig pant i fartøyet. Det vil si at båten kan finansieres på samme måte som fast eiendom. Det er også et viktig dokument på utenlandsturer. Innsjekk på toll og immigrasjonskontorer er mye smidigere for båteiere som har Nasjonalitetsbevis om bord. Noryachts kan gjøre hele jobben med søknad, skjøter, samsvarserklæring, bilbrev, registrering og merking. Vi gir deg raskt tilbakemelding om din båt oppfyller kravene til registrering, og det er helt kostnadsfritt.


Ta kontakt


    eller kontakt Geir på 47355597