Brukervilkår båtførerprøve kurs

Brukervilkår båtførerprøve kurs

Noryachts forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er mindre enn 6 påmeldte deltakere, instruktør er syk eller det vi har utfordringer med lokaler. Noryachts tar ingen erstatningsansvar for eventuelle kostnader kunden har lagt ut i forbindelse med kurs som blir avlyst.

Kunden må informere Noryachts skriftlig per epost via kurs@noryachts.no ved tilfeller han/hun ikke kan stille. Dersom det ikke er gitt skriftlig beskjed mindre enn 7 dager før kursstart, må beløpet betales i sin helhet. Dersom eleven er forhindret grunnet sykdom må legeerklæring leveres innen kursdagen.

Dersom kunden har krav på avslag grunnet student o.l. må legitimasjon, studentbevis og kvittering på betalt studieavgift sendes kurs@noryachts.no sammen med påmeldingen.

Kunden plikter å betale kr.723,- i eksamensavgift på https://båtførerregisteret.no til Sjøfartsdirektoratet dersom han/hun vil gå opp til eksamen.

Deltakere under 18 år må meldes på av foresatte med deres personalia, epost o.l. slik av ved betaling via faktura kommer den foresatte. De vil da få relevant informasjon om påmelding og annet.

Angrerett

Kjøp av kurs som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er, i henhold til begrensingene Angrerettsloven kapittel 5 §19b, unntatt normal angrerett. Noryachts sine fast avholdte kurs faller innenfor denne begrensingen, og kunden har derfor ikke angrerett.