Personvernerklæring

Personsvernserklæring

Personopplysninger er hvilke som helst opplysninger, data og/eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan til eksempel være navn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som vil gjøre det mulig å anslå hvem som befinner seg bak dataene.

Ved påmelding til kurs har vi behov for noe informasjon for å kunne knytte påmeldingen til en enkeltperson. Man vil derfor kunne bli bedt om å oppgi navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse ved påmelding. Man kan ikke være påmeldt ett kurs uten at vi har lagret denne informasjonen, og behandlingsgrunnlaget for dataen er derfor  ”nødvendig for å oppfylle en avtale”. Vi vil benytte e-post og telefon for å formidle informasjon om kurset til våre kunder. Til eksempel vil vi kunne sende deg e-post og SMS dersom ett kurs skulle bli avlyst, få endret oppstartstidspunkt eller lignende. Dersom du ikke lenger ønsker å motta e-post eller SMS kan du når som helst skrive oss en e-post. All kommunikasjon med våre kunder vil skje ihht. Markedsføringsloven.

For å kunne analysere markedstrender og for å forbedre og videreutvikle våres nettside så samler vi også inn statistisk data gjennom WordPress Analytics.

Statistikken om brukerne og trafikken på våres sider benyttes i aggregert. Vi vil derfor ikke kunne knytte denne informasjonen til direkte til en enkelt identifisert person. Ettersom formålet med dette er statistikk og analyse, er behandlingsgrunnlaget for innhenting av dataen «interesseavveining». Vi vil aldri gi dataen din videre til noen tredjepart.

 

Rett til sletting av data

I henhold til GDPR har du en rett til sletting av data, eller til å bli glemt. Det vil med andre ord si at du kan kreve at personopplysninger om deg bli slettet. Du kan derimot ikke kreve at opplysninger om deg slettes dersom det fortsatt er nødvendig å ta vare på opplysningene for å oppnå formålet med behandlingen. Det betyr også at du ikke kan kreve at data som er lagret om deg i forbindelse med en påmelding til våres kurs kan slettes før du har gjennomført eventuelt kurs, og/eller at du har betalt for kurset. For at vi skal kunne ha oversikt over hvem av våre kunder som har bestått eller ikke bestått båtførerprøven, vil ikke data som er knyttet til din påmelding på kurs, eller gjennomførelse av båtførerprøve bli slettet automatisk.

Dersom du ønsker å bli slettet sender du en epost til kurs@noryachts.no og merk e-posten med  ”Personvern – sletting av data” og e-posten må som et minimum inneholde ditt fulle navn og telefonnummer. Dersom du ikke er påmeldt noe kurs som enda ikke er avholdt eller noen form for utestående betaling, vil vi slette all data som er tilknyttet deg. Merk at henvendelsen om å bli slettet vil bli lagret i opptil 3 måneder. I tilfelle vi ikke lenger skulle ha behov for oppbevaring av data, forbeholder vi oss retten til å slette data uten forutgående varsel.